מפעל בר תחרות

 מפעל בר תחרות הוא מפעל תעשייתי אשר עומד בתנאי היצוא או היצוא העקיף.

במסגרת המסלולים השונים של ההטבות נכללים:

מפעל מאושר

מפעל הזכאי לקבלת מענק בגין השקעתו בנכסים יצרניים. מענק זה ניתן ממנהלת מרכז השקעות במשרד הכלכלה.

מפעל מוטב

מסלול הטבות אשר בוטל החל משנת 2012 (מסלול ההטבות זה מעניק פטור ממס ל- 10 שנים ולכן מפעלים אלו ישארו רלוונטים עד לתום שנת 2022 לפחות). במסגרת מסלול זה ניתן פטור ממס לעשר שנים מהיום בו הופק רווח לראשונה וזאת בכפוף לאי חלוקת הרווחים כדיבידנד.

מפעל מועדף

החל משנת 2011 החוק מעניק הקלת מס (בשונה מפטור), לפי מקום מושב מפעל החברה. שיעור המס נע בין 16% – רחבי הארץ לבין 7.5% באזורי פיתוח (כיום בין אזורי הפיתוח ניתן חמנות את ירושלים, קרית גת, יקנעם, פארקי תעשיה כמו בר לב, ציפורית, קדמת גליל, תרודיון ועוד).

מפעל טכנולוגי מועדף

מפעל שעיקרו פיתוח טכנולוגיה (למעט פיתוח טכנולוגיה עבור תושב חוץ), על פי מדדי השקעות והעסקת כח אדם ייעודי. האבה במסלול זה היא 12% מס חברות. הטבת המס לנפעל טכנולוגי תקפה לכל חלקי הארץ.

 במסגרת תנאי הייצוא על החברה לעמוד בשיעור יצוא מנימאלי של 25% ייצוא בכל שנה. ליצואנים עקיפים יש תנאי שונה במידה ובם לא ממוקמים באזור פיתוח א' – 50% מינמום יצוא ומחזור מינימאלי ₪ 15 מליון ₪.

 מפעלים מיוחדים נוספים שזכאים להטבות על פי החוק:

מפעלים בתחום הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה – לא נדרש יצוא כלל.

מפעלים בתחום האנרגיה הפוטוולטאית – משתנה בין המסלולים – נדרש יצוא של 15% או שלא נדרש יצוא כלל.

מפעלים מיוחדים – מפעלי ענק שלשם הקמתם ותפעולם נדרשים מאות מליוני שקלים זכאים להטבות מס מרחיבות יותר.

החלטת מיסוי – רולינג 

רשות המסים מאפשרת לכל מפעל ומפעל לפנות אליה מראש ולקבל החלטת מיסוי – רולינג הקובע את מעמדה  המיסויי וזאת לשם וודאות.

רולינג ניתן לתקופה של חמש שנים (במפעלים מיוחדים מסויימים הרולינג ניתן לעשר שנים), ובהחלטה נקבעים התנאים לקבלת ההטבות והדרישות בהן צריכה לעמוד החברה.

הרולינגים מסדירים מצבים שהחוק לא ניתח לעומק מסיבות ברורות. במסגרת ההחלטות התקדימיות שמשרדנו השיג לחברות, בנסיבות הסצפיפיות שלהן, ניתן למנות את הסוגיות הבאות:

·         מתחם עבודה שיתופי wework) ) יחשב למפעל.

·         מכירה של מוצר לסוכן ישראלי אשר מייצא את המוצר לחו"ל (לכאורה החברה אינה עומדת בתנאי הייצוא).

·         מפעל תעשייתי המעסיק מספר מצומצם של עובדי פיתוח ויצור.

·         חוות סוסים אשר מוגדרת כמפעל תעשייתי יצרני

·         מפעל לייצור אריזות.

·         חברות פיתוח תוכנה עבור תושבי חוץ.

·         הסדר מס למפעל שעובר ממרכז הארץ לאזור פיתוח במהלך שנת המס.

משרדנו מטפל בחברות במסלול החלטות המיסוי המקדמיות וגם במסלול הביקורת השוטפת לחברות שאין בידיהן החלטות והן מבקשות לקבל החזר מס בגין שנים שבהן שלום מס מלא.