הטבות לבית מלון

בתי מלון זכאים להטבות במסלול מס ומענקים. מלון – מתקן תיירותי ללינה אשר מוגדר על פי החוק ככזה הכולל לפחות 11 חדרי אירוח ומעניק שירותים נלווים לאורחיו (הסעדה, נקיון,  בידור וכו'), זכאי לבחור בין במסלולים לפי איזורים גאוגרפים.

בכל הארץ למעט הערים תל אביב והרצליה הייזם רשאי לבחור בין שני מסלולים שונים:

  • מענק בשיעור של 20% מגובה ההשקעה בנכסים יצרניים (נכסים כמו רכב פרטי למנהל לא נכללים בחישוב).
  • פטור ממס חברות למשך 10 שנים וזאת בכפוף לכך שהחברה לא תחלק דיבידנד מהרווחים של אותן השנים.

בערים תל אביב והרצליה לא קיימת ליזם זכות בחירה בין המסלולים וההטבה היא שנתיים פטור ממס חברות בכפוף לכך שהחברה לא תחלק דיבידנד מרווחי אותן שנים.

בנוסף, החברות רשאיות לדרוש פחת מואץ ובכך לדחות את חבות המס לשנים מאוחרות יותר.

כתנאי לקבלת ההטבות על בית המלון לארח 25% תיירים מבין אורחיו בחישוב שנתי או בחישוב תלת שנתי.

הבחירה בין המסלולים השונים היא קריטית ועליה להתבצע עוד בטרם החלה בניית המלון מכיוון שישנם מועדים לדיווח על כל אחד מהמסלולים.

בית מלון אשר מרחיב את פעילותו ומוסיף חדרי אירוח זכאי אף הוא לקבלת הטבות באופן יחסי מרווחיו.

במקרה של הרחבה, ישנה שיטת ייחוס רווחים לכל אחד מחלקי המלון (הישן והחדש), וכך ניתן לקבוע מהו החלק הזכאי להטבה.

שיטת החישוב היא למעשה קיבוע של ההכנסות טרם הוספת החדרים החדשים לפעילות והשוואת המחזורים בין השנים (לפני ואחרי), למרות הפשטות השיטה גוררת הרבה שאלות בעת היישום ולעיתים גם חוסר הסכמות עם רשות המסים.

משרדנו מייצג מספר רב של בתי מלון ורשתות.