יצואן עקיף - קבלן משנה

קבלן משנה הוא יצרן בעל מפעל תעשייתי אשר מייצר או מפתח רכיב אשר מהווה חלק מהמוצר הסופי. ככל שהיצרן מייצא את המוצר לחו"ל ומעניק על כך אישור לקבלן המשנה – קבלן המשנה יוכל גם הוא להנות מהטבות מס של יצואן על פי החוק לעידוד השקעות הון.

תנאי היצוא שבהם נדרש לעמוד קבלן המשנה תלויים במיקומו הגאוגרפי:

קבלן משנה שמקום מושב מפעלו הוא אזור פיתוח א' יידרש לעמוד בתנאי יצוא של 25% בכל שנה ושנה וזאת ללא קשר למחזור מכירותיו.

קבלן משנה שמקום מושב מפעלו אינו אזור פיתוח א' יידרש לעמוד בתנאי יצוא של 50% בכל שנה ושנה ומחזור מכירות מינימאלי שנתי של 15,000,000 ₪.

ישנן סוגיות רבות העולות בהקשר של מקום מושב המפעל, סוגיות המשלבות בין יצוא ישיר ועקיף של החברות שהן קבלני משנה בהיבט פעילות אחד ויצואניות בהיבט אחר, שרשרת של קבלני משנה (קבלן משנה של קבלן משנה) ועוד.

ישנם אלפי קבלני משנה בארץ במגוון תחומים: תעשיות ביטחוניות, קוסמטיקה, מחשוב ותכנות, פארמה ועוד.

ההטבות ניתנות לאחר שהייצואן העקיף מציג בטופס 902 את שיעור הייצוא של המוצר הסופי באמצעות הייצואן הישיר.

משרדנו מסייע לקבלני משנה רבים לקבל את הטבות המס.