תקנות וחוקים מכח ההתמודדות עם מגיפת הקורונה

אחת הדרכים שהמדינה בחרה להתמודד עם נגיף הקורונה היא התרת הוצאות פחת מואץ לנכסים יצרניים.

בהצעת החוק בעניין הפחת מוצע להתיר כפל פחת על נכסים יצרניים בידי חברות שלהן ישנה "פעילות מזכה" – מעל 50% מהכנסתן נובעת מפעילות ייצור, מלונאות, חקלאות ובניה, אשר נרכשו והפעלו עד ליום 30.11.2021 או שישה חודשים מיום הרכישה לפי המאוחר.

נקבעו מגבלות בעניין מכירת הנכסים לאחר מכן או רכישתם מקרוב.

ההפחתה יא לכל אורך חיי הנכס גם לאחר מועד סיום תקופת ההפעלה.

שאלה שעולה מהתקנות היא בעניין נכסים שלא יופעלו כמו בית מלון שמשך זמן בנייתו היא ארוכה יותר משנה וחצי המוגדרת בתקנות – אנו מעריכים שנושא זה יפתר בעת החקיקה ויוסדר גם הוא.

 

דברי הסבר…